– Openingstijden

Op dit moment is de werkplaats geopend op onderstaande dagdelen.

De openingstijden worden naar verwachting snel uitgebreid, afhankelijk van de toestroom van nieuwe werkplaatsabonnees.

dinsdagavond (19:30 – 22:00)

vrijdagochtend

vrijdagmiddag

vrijdagavond (19:30 – 22:00)

zaterdagochtend (geen abonnement mogelijk, alleen open indien workshops gepland)

zaterdagmiddag (idem)

 

Zijn alle dagdelen vol en is er genoeg belangstelling dan worden de openingstijden per 22 februari 2018 uitgebreid met:

donderdagochtend (9:00 – 12:00)