– Openingstijden

Op dit moment is de werkplaats geopend op onderstaande dagdelen.

De openingstijden worden naar verwachting snel uitgebreid, afhankelijk van de toestroom van nieuwe werkplaatsabonnees.

dinsdagavond (19:30 – 22:00)

vrijdagochtend

vrijdagmiddag

vrijdagavond (19:30 – 22:00)

zaterdagochtend (geen abonnement mogelijk, alleen open indien workshops gepland)

zaterdagmiddag (idem)

 

Zijn alle dagdelen vol en is er genoeg belangstelling dan worden de openingstijden in de loop van 2018 uitgebreid met:

donderdagochtend (9:00 – 12:00)