– Specifieke veiligheid

Alle stationaire machines van het Ambachtshonk zijn SKH gekeurd. Bij de machine is een Specifieke Veiligheidsinstructie beschikbaar, die niet bestemd is voor publicatie op de website.

Elke gebruiker van de werkplaats, die een Overeenkomst Zelfstandig gebruik Machines ondertekent, verklaart zich akkoord met Specifieke Veiligheidsinstructies van de machines die hij wil gebruiken.

Via deze link vind je de Overeenkomst voor zelfstandig gebruik machines